Smågatsten och storgatsten

Gatsten är otroligt hållbart och tidlöst, ett tåligt material som i regel blir finare ju mer det slits. Gatsten delas in utifrån storlek i smågatsten och storgatsten. Smågatsten kan sättas i vackra mönster och lätt anpassas till formen på ytan. Våra professionella stensättare sätter smågatsten i allt från offentliga miljöer till villaträdgårdar.,

Storgatsten lämpar sig för både stenläggning på stora offentliga platser som gågator, torg och trottoarer och på mindre ytor som garageuppfarter. För att skapa ett mer livfullt uttryck kan man även bryta av en större yta av storgatsten med ett område belagt med smågatsten. Har du funderingar kring stensättning så kontakta oss gärna redan på planeringsstadiet!