Anläggningarbeten i Östergötland

Anläggningsarbeten, Strandbergs Stensättning har på 10 år blivit en mark- och anläggningsentreprenör att räkna med. Vi har maskiner och kompetens för markarbeten som schaktning, tomtplanering, snöröjning, grävning för avlopp och dräneringsarbeten.

Vi utgår från Linköping men åtar oss arbeten i hela Östergötland. Bland våra kunder återfinns såväl företag och bostadsrättsföreningar i Norrköping som privatpersoner i Motala och Mjölby. Vi välkomnar både små och stora projekt. Kontakta oss gärna för kostnadsfri offert på mark- och anläggningsarbeten!