Tomtplanering

Inför nybyggnation är det klokt att redan i ett tidigt skede fundera på vilka behov som finns och vilka som kommer i framtiden. Var ska uteplatsen vara? Behövs det lekyta, trädgårdsland eller helst båda delarna? Vår erfarenhet av tomtplanering gör att vi kan agera rådgivare i planeringsskedet och utföra markarbetet när det är dags.

Självklart hjälper vi till med tomtplanering även på bebyggda tomter. Vid renovering och ombyggnation kan även tomten behöva anpassas.