Markvärme i Linköping

Ett alternativ till snöröjning på gator och torg är markvärme. På uppvärmda ytor minskar också behovet av halkbekämpning. Vi på Strandbergs Stensättning har installerat markvärme åt kommunen i Linköping. Andra exempel på ytor som kan hållas snö- och isfria med markvärme är fotbollsplaner, garageuppfarter, parker och parkeringsplatser.