Stensättning Linköping & Norrköping

Strandbergs Stensättning specialister på stensättning, alla våra stensättare har lång erfarenhet av att jobba med sten i olika former och storlekar. Varje projekt är unikt och genomförs med största noggrannhet. Vi utgår från Linköping men åtar oss ofta stenarbeten även i tex Norrköping, Motala och Jönköping. Under fliken referenser finns exempel på arbeten vi utfört, det är projekt från Stockholm i norr till Värnamo i söder. Bäst på stensättning kontakta oss för en offert.

Smågatsten

Gatsten är otroligt hållbart och tidlöst, ett tåligt material som i regel blir finare ju mer det slits. Gatsten delas in utifrån storlek i smågatsten och storgatsten. Smågatsten kan sättas i vackra mönster och lätt anpassas till formen på ytan. Våra professionella stensättare sätter smågatsten i allt från offentliga miljöer till villaträdgårdar.

Storgatsten lämpar sig för både stenläggning på stora offentliga platser som gågator, torg och trottoarer och på mindre ytor som garageuppfarter. För att skapa ett mer livfullt uttryck kan man även bryta av en större yta av storgatsten med ett område belagt med smågatsten. Har du funderingar kring stensättning så kontakta oss gärna redan på planeringsstadiet! 

Kantsten

Kantsten ger stabilitet och håller stenläggningen på plats så att stenarna inte glider isär. Man kan även använda kantsten för att skapa en gräns mellan tex gräsmatta och rabatt eller gångväg. Vi arbetar med kantsten i såväl trädgårdsmiljö som gatumiljö.

Murar

En stenmur kan byggas som stöd, avgränsning eller inramning. Vi bygger hållbara stödmurar och fristående stenmurar i olika tjocklekar och höjder i Linköping med omnejd. En vägg, sockel eller mur av betong får ett estetiskt lyft om den bekläs med granit. Kontakta oss om du behöver bygga eller renovera en stenmur!

Marksten och plattor

Marksten finns i många storlekar, former och tjocklekar. Våra erfarna stensättare lägger plattor och marksten på till exempelvis uteplatser, gångar och garageuppfarter. En av nycklarna till perfekt resultat är noggrant underarbete, anlita en specialist på stensättning så blir du garanterat nöjd! 

Markvärme

Ett alternativ till snöröjning på gator och torg är markvärme. På uppvärmda ytor minskar också behovet av halkbekämpning. Vi på Strandbergs Stensättning har installerat markvärme åt kommunen i Linköping. Andra exempel på ytor som kan hållas snö- och isfria med markvärme är fotbollsplaner, garageuppfarter, parker och parkeringsplatser. 

Trädgårdsarbeten

För alla sorters markarbeten i trädgården är Strandbergs Stensättning ett självklart val. Vår bredd och kompetens gör att vi kan åta oss allt från anläggning eller justering av garageuppfart till plattsättning, montering av växthus och snickeriarbeten.

Vi kan anlägga gräsmattor och göra stenbelagda gångar. Vill du anlägga pool kan vi både göra grävning och markarbete runt omkring samt montera poolen och bygga trädäck.  

Kort sagt kommer du långt med enbart oss som entreprenör för villans utemiljö!