Anläggningarbeten i Östergötland

Anläggningsarbeten, Strandbergs Stensättning har på 10 år blivit en mark- och anläggningsentreprenör att räkna med. Vi har maskiner och kompetens för markarbeten som schaktning, tomtplanering, snöröjning, grävning för avlopp och dräneringsarbeten. Vi utgår från Linköping men åtar oss arbeten i hela Östergötland. Bland våra kunder återfinns såväl företag och bostadsrättsföreningar i Norrköping som privatpersoner i Motala och Mjölby. Vi välkomnar både små och stora projekt. Kontakta oss gärna för kostnadsfri offert på mark- och anläggningsarbeten!

Schaktning och andra markarbeten

Schaktning är en typ av markarbete där man gräver, förbereder och formar marken inför byggnation eller anläggningsarbete. Anlita oss för enbart schaktning eller som totalentreprenör för markarbeten och utemiljö. Vi har maskiner för att klara både stora projekt och mindre arbeten som omdränering av villa med källare. Kontakta oss för offert på schaktning eller andra markarbeten.

Dränering

En väl fungerande dränering leder bort vatten från husgrunden och minskar risken för fuktproblem. Dräneringen består som regel av tre delar, ett fuktskydd som håller betongen fri från fukt, ett kapillärbrytande lager av grovt grus eller makadam samt dräneringsrör som leder bort regnvattnet. Vi erbjuder grävning av dränering plus kringarbeten till villaägare, bostadsrättsföreningar och ägare av kommersiella fastigheter i Linköping med omnejd. Har du frågor om dränering eller vill ha en offert? Kontakta oss redan idag!

Tomtplanering

Inför nybyggnation är det klokt att redan i ett tidigt skede fundera på vilka behov som finns och vilka som kommer i framtiden. Var ska uteplatsen vara? Behövs det lekyta, trädgårdsland eller helst båda delarna? Vår erfarenhet av tomtplanering gör att vi kan agera rådgivare i planeringsskedet och utföra markarbetet när det är dags. 

Självklart hjälper vi till med tomtplanering även på bebyggda tomter. Vid renovering och ombyggnation kan även tomten behöva anpassas.  

Transporter

I vår maskinpark finns både lastbilar och kranbil. Vi erbjuder transport av jord, sand och grus, schaktmassor och annat som är skrymmande eller tungt. Maila eller ring om du har frågor kring transporter eller vill ha prisuppgifter. Med vår kranbil hjälper vi företag och privatpersoner som behöver lossning av material eller tex takstolar lyfta på plats. Transporter och lossning erbjuds oftast i Linköping men även till närliggande kommuner som Motala, Mjölby och Finspång. Kontakta oss gärna om du vill ha mer information kring de maskintjänster vi erbjuder.