Stensättning

10628589_809284299144208_5521925190117972357_nVi utför alla typer av markarbeten, men är specialister på stenarbeten så som smågatsten, storgatsten, kullersten och kantsten.

  • Smågatsten
  • Storgatsten
  • Kantsten
  • Murar
  • Plattor
  • Montering-Beklädnad
  • Trappor
  • Markvärme
  • Trädgårdsarbeten
  • Små snickerier t.ex trall
  • Dräneringar
  • Gräsmattor
  • Pooler