Oskar Strandberg och Magnus Strandberg startade Strandbergs Stensättning AB tillsammans våren 2011. Och har lång erfarenhet av markarbeten. Vi är 5 st anställda på företaget under säsong.

 

Vi utför alla typer av markarbeten, men är specialister på stenarbeten så som Smågatsten, Storgatsten, Kullersten och Kantsten.

Våran kundkrets är stora som små företag och även privat kunder. Våran affärs ide är att göra fina och noggranna jobb så att kunden får det dom efterfrågar och blir nöjda!

 

Strandbergs Stensättning AB Hallerna 59053 Ulrika / Tele: 070-29 83 977 / Oskar@strandbergsstensattningab.se